slider

Πρώτη φορά υλοποιείται σε όλους τους Δήμους της χώρας, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την πρόσληψη προσωπικού πλήρους Απασχόλησης, που περιλαμβάνει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Κατάρτιση, με την εφαρμογή συστήματος Voucher.

Στόχος είναι, αφενός, η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και, αφετέρου, η αναβάθμιση των προσόντων τους, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, διεκδικώντας καλύτερους όρους για μια σταθερή επαγγελματική προοπτική που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης.

Το Πρόγραμμα

 • Ειδικότητα: Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν μόνο 1 ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του ΟΑΕΔ.
 • Συμβουλευτική: 2 υποχρεωτικές συνεδρίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
 • ΚατάρτισηΥλοποιείται με Επιταγή Κατάρτισης – Voucher και ξεκινάει μετά το 2ο μήνα του Προγράμματος. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και 1 ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης.

24.251 Δικαιούχοι – Ωφελούμενοι σε Θέσεις πλήρους Απασχόλησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών, που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • Μακροχρόνια άνεργοι.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 • Άνεργοι άνω των 29 ετών.
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 • Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Όσοι κατοικούν σε Δήμους με υψηλή ανεργία πριμοδοτούνται και με το κριτήριο της εντοπιότητας.

Κάντε την έξυπνη κίνηση – Ελάτε στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αθήνα - Ναύπλιο - Αγρίνιο - Σπάρτη - Χανιά - Κρανίδι

Γιατί

 • Ενημερώνει έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα για τις διαδικασίες Απόκτησης Voucher
 • Συμβουλεύει, υποστηρίζει και διευκολύνει τους ανέργους στις επαγγελματικές τους επιλογές
 • Διαθέτει έμπειρο Επιστημονικό Προσωπικό, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και σύγχρονα Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εφαρμόζει Πρότυπες Μεθόδους & Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσφέρει Υψηλής Ποιότητας Επαγγελματική Κατάρτιση

Μοριοδότηση

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).
 4. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Αριθμός προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Εντοπιότητα, με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας.
 9. «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αιτήσεις Συμμετοχής -με ηλεκτρονικό τρόπο- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 24 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου 2017.

Κερδίστε το μέλλον στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, με αξιοσημείωτο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ είναι ένα αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στο χώρο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με πολυετή πείρα και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ, αναγνωρίζοντας ότι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν πλέον αναγκαίο επαγγελματικό εφόδιο για την ένταξη στην αγορά εργασίας, σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία ολοκληρωμένα Προγράμματα Κατάρτισης, ενώ λειτουργεί και ως Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης.

 • Ενημερώνει έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα για τις διαδικασίες Απόκτησης Voucher
 • Συμβουλεύει, υποστηρίζει και διευκολύνει τους ανέργους στις επαγγελματικές τους επιλογές
 • Διαθέτει έμπειρο Επιστημονικό Προσωπικό, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και σύγχρονα Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εφαρμόζει Πρότυπες Μεθόδους & Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσφέρει Υψηλής Ποιότητας Επαγγελματική Κατάρτιση